הכל אודות הפחתת מזונות ילדים

תשלום מזונות ילדים מממן את צרכיהם והוצאות גידולם לאחר פרידת ההורים. על כן,
הפחתת מזונות ילדים תתאפשר רק אם חלה הרעה משמעותית ובלתי צפויה במצבו הכלכלי
של האב, מאז נקבע סכום החיוב שלו במזונות. התוצאה היא כי בתי המשפט ממעטים
להפחית את גובה התשלום בגין מזונות ילדים, בפרט במקרים בהם החיוב נקבע בהסכמת
בני הזוג ולא במסגרת פסק דין.

בהקשר זה יודגש, כי אף על פי שכיום גם נשים מוצאות עצמן נושאות בתשלומי מזונות
לאבות, היות והדבר מתרחש במקרים מעטים ביחס לאבות המשלמים את תשלומי המזונות,
מאמר זה יציג את האבות ככאלה שמשלמים, אולם אך ורק לשם הנוחות, והמידע מופנה
לשני המינים.

תשלום מזונות ילדים

בכל פרידה של בני זוג עם ילדים, יש לקבוע את סכום המזונות אותו ישלם האב לאם. גובה
מזונות הילדים נקבע על ידי בית המשפט לענייני משפחה או במסגרת הסכם בין בני הזוג,
היה והצליחו לגבש הסכמה ביניהם באשר לסכום התשלום. אין כל ספק בחשיבותם הרבה
של דמי מזונות ילדים, שהרי כספים אלו דואגים לרווחתם בעת גירושין. יחד עם זאת, לא
מעט מהאבות הגרושים מתקשים לעמוד בתשלום זה, היות שמדובר באלפי שקלים מדי
חודש המשולמים עד אשר הילדים בגירים. מצב זה מביא לכך כי חלק ניכר מהאבות מגישים
תביעה בגין הפחתת מזונות ילדים בה הם מבקשים מבית המשפט להפחית את גובה החיוב
אשר הוטל עליהם.

יש ששואלים כיצד הגשת תביעה כזו מתאפשרת מלכתחילה מבחינה משפטית, שהרי עניין
זה אמור להיות חלוט משהוא נדון והוכרע. ובכן, כל קביעה הנוגעת לקטינים יכולה להיפתח
לבחינה מחדש על מנת לשמור על טובתם והדבר נכון גם לגבי סכום מזונות ילדים. אולם, כפי
שנסביר להלן, בתי המשפט מפחיתים את סכום המזונות רק כאשר האב הוכיח שינוי מהותי
לרעה ביכולת הכלכלית שלו, לעומת מצבו בשעת קביעת חיוב דמי המזונות. כמו כן, שינוי זה
בנסיבות חייב להיות כזה שלא ניתן היה לצפות אותו מראש.

הפחתת מזונות ילדים

אב המבקש להפחית את דמי מזונות הילדים שהוא משלם כיום, יידרש להוכיח לבית המשפט
את קיומה של הרעה ניכרת ומתמשכת במצבו הכלכלי וזאת בהשוואה למועד בו נקבע סכום
החיוב שלו. על האב להציג ראיות מוצקות לכך ולשכנע את ביהמ"ש כי מדובר בשינוי בלתי
צפוי וכי הותרת גובה התשלום על כנו יהווה חוסר צדק בנסיבות המקרה. זהו נטל הוכחה לא
פשוט בכלל ופירוש הדבר הוא כי לרוב סיכוייה של תביעת הפחתת מזונות ילדים להתקבל
אינם גבוהים. עוד נאמר, כי בבואו של ביהמ"ש להכריע בתביעה זו הוא לוקח בחשבון פרמטר
נוסף והוא כיצד נקבע סכום המזונות.

במה דברים אמורים? בתי המשפט נוהגים להבחין בין תשלום מזונות ילדים אשר נקבע
במסגרת הסכם גירושין לבין חיוב מזונות בפסק דין, כלומר, כאשר ביהמ"ש הוא זה אשר
קבע את גובה התשלום. במקרה שבו בני הזוג גיבשו הסכמה לעניין תשלום המזונות, נטל
הראיה המונח על כתפי האב אף כבד יותר. ראשית, משום שנחתם חוזה בינו לבין האם ויש
אינטרס ציבורי לדאוג לכך כי חוזים יקוימו. שנית, משום שבמצב זה, שינוי חיוב המזונות עשוי
לפתוח מחדש את הסכם הגירושין כולו על כל המשתמע מכך. על כן, הדרישה היא להראות
הצדקה רבה יותר לשינוי סכום מזונות הילדים שנקבע בהסכם.

שינוי לרעה במצב הכלכלי של האב

חשוב להבין כי לא כל הרעה חולפת במצבו הכלכלי של האב תענה על הדרישה של שינוי
מהותי בנסיבות ותוביל להפחתה של דמי מזונות הילדים. השינוי צריך להיות כזה שלא ניתן
היה לחזות אותו מראש, עליו להיות שינוי מתמשך וכזה שאינו צפוי להשתנות תוך זמן קצר.
כך למשל, פיטורי האב מהעבודה לא יובילו בהכרח להפחתה בגובה החיוב משום שהנחת
המוצא היא כי האב יתקבל למשרה חדשה בעתיד הלא רחוק.

לעומת זאת, תאונה או מחלה אשר גרמו לנכות ולאובדן כושר עבודה, עשויים להשפיע לטווח
ארוך על פוטנציאל השתכרותו ועל כן יכול ויהוו הצדקה להפחית את סכום מזונות הילדים.
ומה באשר למצב שבו האב נישא בשנית והביא ילדים נוספים? ברור מאליו כי הכנסתו
הפנויה קטנה משעליו לדאוג כעת גם למשפחתו החדשה. מנגד, מכיוון שמדובר בשינוי צפוי
מראש, בתי המשפט אינם רואים בכך בדרך כלל כעילה להפחתת מזונות הילדים.

הפחתת מזונות ילדים עקב שינוי בזמני השהות

מלבד שינוי לרעה במצבו הכספי של האב, קיימת עילה נוספת אשר עשויה להביא להפחתת
החיוב שלו בדמי מזונות הילדים. מדובר במצב שבו חל שינוי משמעותי בחלוקת זמני השהות
בין האב לבין האם. הבסיס לכך הוא הלכת בע"מ אשר קבע ביהמ"ש העליון בחודש
יולי 2017. על פיה הורים נושאים באופן שוויוני בתשלום מזונות הילדים בגילאי 6-15
בהתאם לזמני השהות שלהם ויחס הכנסותיהם.

מכאן, כי כאשר זמני השהות משתנים באופן מהותי, כך שהילדים נמצאים יותר זמן אצל
האב, הוא נושא באופן ישיר בחלק גדול יותר מהוצאותיהם. לכן, ניתן לטעון כי יש להפחית
את סכום המזונות
שהוטל עליו עד כה ולהתאימו לזמני השהות החדשים. מסקנה זו מתיישבת עם הרציונל של
פסק הדין אשר ביקש לשנות את המצב הקודם, אשר החיל את חיוב מזונות הילדים על האב
באופן מוחלט ללא תלות בהסדר המשמורת.

משרד עורך דין מזונות בראל לאניאדו, הינו בעל ניסיון מוכח בתביעות להפחתת סכום המזונות,
פנו אלינו ונשמח לסייע גם לכם.

רוצים לקבל ייעוץ משפטי?
יש לכם שאלה דחופה?

עוד בנושא

חלוקת זמני שהות
חלוקת זמני שהות

בגירושין עם ילדים, חלוקת זמני השהות היא אחת הסוגיות החשובות ביותר. היא זו שתאפשר לכל אחד מבני הזוג להמשיך לבנות

קרא עוד »
דילוג לתוכן