ייחודם של גירושי הייטק

גירושין בין אנשי הייטק נוטים להיות סבוכים בהרבה מגירושין רגילים. הסיבה העיקרית לכך היא
חלוקת הרכוש הכוללת נכסים לא סטנדרטיים כגון מניות, אופציות, מוניטין ונכסי קריירה.

איתור הנכסים הללו והערכת השווי שלהם מהווים אתגר לא פשוט אשר ישפיע מאוד על עתידם הכלכלי של בני הזוג.

על כן בנסיבות אלו יש חשיבות רבה לייצוג של עו"ד גירושין המתמחה בנישה של גירושי הייטק, המכיר את המורכבויות הייחודיות ויוכל להגן בצורה האופטימאלית על האינטרסים הכלכליים של בני הזוג.

חלוקת הרכוש בגירושי הייטק

בכל הליך גירושין יש לרכז את הרכוש המשותף ולחלק אותו בין הצדדים באופן שווה, אלא אם קיים הסכם ממון הקובע הסדר אחר.

בדרך כלל מדובר בדירתם של בני הזוג ותכולתה, בכספים שחסכו וכיו"ב ואלו ניתנים לחלוקה יחסית בקלות.

אולם כאשר אחד מהצדדים או שניהם הם עובדי הייטק, נכנסים לתמונה נכסים נוספים למשל מניות ואופציות, הניתנים כתמריץ על ידי מקום העבודה.

כפי שנראה להלן, ישנם נתונים רבים המשפיעים על חישוב ערכם של נכסים אלו ומצב זה הופך את הסוגייה של חלוקת הרכוש בגירושי הייטק למורכבת מאוד.

על כן, נדרשת מעורך הדין המייצג הבנה מעמיקה בתחום ויכולת ירידה לפרטים כדי להעניק לבני הזוג ייצוג משפטי איכותי. כפי שנציג בהמשך, גם ההתייחסות לנושא מזונות הילדים יכולה להיות שונה בגירושי הייטק.

מניות ואופציות

ענף ההייטק מעניק תמריצים שונים לעובדיו ובין היתר מניות וכן אופציות לרכישת מניות, אשר יכולות להניב רווח כלכלי גדול.

זוגות רבים מופתעים לגלות כי במסגרת הליך הגירושין, אלו נכללות בחלוקת הרכוש, יחד עם כל הזכויות הסוציאליות שמקבלים בני הזוג ממקום העבודה. על כן, יש צורך להעריך את שוויון וזוהי אינה משימה פשוטה, בפרט כאשר מדובר על חלוקת האופציות.

לא פעם מועד מימושן טרם הגיע במועד איזון המשאבים ולעיתים הזכאות לאופציות מותנית בתנאים מסוימים כמו הישגים מקצועיים של העובד.

מדובר אפוא בנתונים שונים שיש לשקלל כדי לערוך את החישוב ולרוב, תהיה מחלוקת לגבי מקומו של כל אחד מהם בהערכת השווי.

מכיוון שלכל שינוי לכאן או לכאן יש משמעות כלכלית, על עורכי הדין המייצגים את בני הזוג לעמוד על המשמר ולהיות ערניים מאוד כדי לשמור על זכויות הלקוח בהיבט זה.

מוניטין ונכסי קריירה

פערי השתכרות משמעותיים בין בני זוג מעלים את השאלה של מוניטין ונכסי קריירה וסוגיה זו מאפיינת מאוד גירושי הייטק.

בקרב לא מעט זוגות, ההתפתחות המקצועית של צד אחד מתאפשרת במידה רבה בזכות ויתוריו של הצד השני אשר השקיע את מרצו וזמנו בגידול הילדים. המונח מוניטין ונכסי קריירה מתייחס בין היתר להשכלה שרכש בן הזוג לאורך השנים, לפוטנציאל ההשתכרות שלו שגדל וכיו"ב. מכיוון שלאלו יש ערך כלכלי רב אשר כאמור, בן הזוג האחר תרם להיווצרו, הוא יהיה זכאי לפיצוי כספי בגינו במסגרת חלוקת הרכוש.

מטבע הדברים, יש קושי ממשי להעריך את שווים של נכסים אלו והפתח לחילוקי דעות בעניין הוא גדול. לאור המשמעויות הכלכליות הנרחבות כאן, על עורך הדין להתנהל בחכמה ובדייקנות כדי להציג את תמונת המצב אשר תשרת את האינטרס של בן או בת הזוג אותם הוא מייצג.

מזונות ילדים

לצדה של חלוקת הרכוש, ראוי לציין גם את נושא מזונות הילדים אשר עשוי בהחלט להיות מושפע מן העובדה כי מדובר בגירושי הייטק. לא מעט אבות גרושים מתקשים מאוד לשלם את דמי מזונות הילדים בהם חויבו. אולם, כאשר האב הוא עובד הייטק, יכול ותעלה דרישה מצד האם למזונות ילדים גבוהים מהמקובל, מתוך הבנה כי לא תישמע טענה של חוסר יכולת כלכלית.

עם זאת, יודגש, כי לזו לא יהיה מקום רק בשל הכנסתו הגבוהה של האב, אלא בהתאמה לרמת החיים אליה הורגלו הילדים והיקף הוצאותיהם.

ומה קורה כאשר שני בני הזוג הם עובדי הייטק? בהנחה והם מרוויחים שכר דומה, ייתכן ולא יהיה כלל צורך בחיוב מזונות ילדים באופן שוטף, אלא רק כאשר קיימת הוצאה חריגה. מצב זה מתייחס כמובן להסדר של זמני שהות שווים ולא למה שהעולם קורא "משמורת מלאה" ומתאפשר בשל כך כי הכנסתם הפנויה של בני הזוג זהה.

חשיבות הייצוג המשפטי

גירושי הייטק טומנים בחובם מורכבות יוצאת דופן, בפרט בכל הנוגע לחלוקת הרכוש בין בני הזוג. לצד הנכסים הרגילים שכולנו מכירים מצטרפים נכסים בלתי מוחשיים, אשר יש להעריך את שווים ולכלול אותם באיזון המשאבים ועמדנו מעט על האתגרים המלווים משימה זו.

לאור זאת, גירושי הייטק דורשים מעורך הדין להכיר את כל ההיבטים הייחודיים של הליך זה ולשים לב לדקויות אשר יכולות להטות את כף המאזניים לכאן ולכאן.

עו"ד גירושין ידאג לאתר את כל המידע הכלכלי הרלוונטי ויתכנן כיצד להציגו באור המתאים כדי לקדם את האינטרס של הלקוח.

לצורך כך בין היתר, הוא יסתייע בבעלי מקצוע כגון אקטואר ורואה חשבון ויקבל מהם חוות דעת מומחה אשר תקבע כיצד להעריך את שווים של הנכסים השונים. יש לזכור כמובן כי לצד חלוקת הרכוש, יש לטפל בכל יתר ענייני הגירושין המושפעים גם הם מנסיבות חייהם של בני הזוג, לרבות מזונות הילדים כפי שתיארנו. מומחיותו של עורך הדין בגירושי הייטק תסייע להסדיר גם את אלו באופן הטוב ביותר.

גירושי הייטק
רוצים לקבל ייעוץ משפטי?
יש לכם שאלה דחופה?

עוד בנושא

דילוג לתוכן