חלוקת רכוש

נושא חלוקת הרכוש הינו נושא מרכזי מאין כמותו בהליך הגירושין.

ישנם מקרים בהם אופן החלוקה הינו ברור ופשוט, כגון משפחות אשר אין ברשותן רכוש רב, דבר שמקל על אופן החלוקה.

אולם, ישנן לא מעט משפחות אשר נמצאות בסיטואציה שונה.

לרוב, במשפחות אלה אנו מוצאים רכוש רב מכל מן וסוג שהוא, לרבות נכסים, עסקים, זכויות פנסיוניות, וכיוצ"ב.

בסיטואציה כזו, על עורך הדין להיות בקיא היטב בפסיקה ובדינים הרלוונטיים על מנת להשיג ללקוחותיו את המגיע להם.

חלוקת רכוש בגירושין

ישנן שתי דרכים לחלק את הרכוש בין בני זוג העומדים בפני גירושין. האחת היא על פי ההסדר הקבוע בחוק והוא נקרא איזון משאבים. משמו ניתן להבין כי מדובר בחלוקה שווה של הנכסים בין הצדדים.

הדרך השנייה היא על פי הסכם ממון עליו חתמו בני הזוג לפני שנישאו או במהלך שנות הנישואין. במסגרתו הם התנו על הוראות החוק וקבעו על פי רצונם הפרטי את אופן חלוקת הרכוש ביניהם למקרה של פרידה והוראותיו הן שיחולו עליהם.

המציאות מלמדת כי הסכם ממון טוב ומקיף אשר נבנה על ידי עו"ד גירושין מנוסה יכול למנוע במידה רבה מחלוקות כספיות בין הצדדים בעת גירושין.

לעומת זאת, זוגות שלא הסדירו את חלוקת הרכוש מראש נקלעים במקרים רבים לסכסוך עמוק על רקע זה בעת הפרידה. במצב זה, עומדת בפניהם הבחירה לנסות ולהידבר כדי לגבש הסכמות או להניח סוגיה זו בפתחה של ערכאה משפטית אשר תכריע עבורם.

פירוק שיתוף בדירת המגורים

רכישת דירה היא ללא ספק התגשמות החלום הישראלי אך עם ההחלטה להתגרש, יהיה צורך לבצע פירוק שיתוף בדירה.

לרוב זה אומר מכירת הנכס לצד שלישי וחלוקת הרווחים בין הצדדים. מכיוון שבדרך כלל דירת המגורים היא הרכוש היקר ביותר שבבעלותם, הרי שאם בני הזוג מסכימים למכור את הנכס, הם עברו את עיקר הדרך בהסדרת חלוקת הרכוש.

בהתאמה, כאשר יש מחלוקת מהותית בין הצדדים בעניין הדירה ומוגשת תביעה לפירוק שיתוף, בני הזוג יכולים לדרוך במקום זמן רב.

לא הסדרת הפן הזה, הרי שחלוקת הרכוש כולה עשויה להתעכב מאוד ולגרום לגירושין ארוכים, על כל המשתמע מכך. לכן, אם קיימים חילוקי דעות בין הצדדים בעניין זה, כדאי לעשות מאמץ אמיתי כדי להתגבר עליהם ולגבש הסכמה. כך יוכלו בני הזוג לקדם את עניינם ולהמשיך הלאה ממשבר הנישואין אל עתיד חדש.

חלוקת זכויות הפנסיה

הזכויות הסוציאליות של בני הזוג אשר נצברו בתקופת הנישואין נחשבות לרכוש משותף ולפיכך יכללו בחלוקת הרכוש. החשובות שבהן הן זכויות הפנסיה והן יחולקו באופן שווה בין הצדדים, בכפוף להסדר איזון המשאבים. כמובן, כי מצב זה יחול כל עוד לא ערכו ביניהם בני הזוג הסכם ממון המתייחס לסוגיה זו וקובע הסדר שונה.

כידוע, את כספי הפנסיה המופרשים לקרן או לביטוח המנהלים על ידי מקום העבודה אנו אמורים למשוך רק בגיל פרישה. המשמעות היא כי ברוב המקרים, כאשר בני הזוג מתגרשים, עוד לא הגיע מועד המימוש של זכויות הפנסיה. משכך, יש צורך לערוך חישוב של השווי העתידי של הזכויות הללו כדי שניתן יהיה לחלק אותן בזמן הווה ולא להמתין עד למועד מימושן.

מדובר בעניין מורכב מאוד וכדי לוודא חלוקה הוגנת, על בני הזוג להיות מיוצגים על ידי עו"ד גירושין מקצועי.

אפשרות נוספת, היא ליתן הוראה לאותה קרן פנסיה ע"י פסיקתא מבית המשפט אשר קובעת כי הגוף המנהל, היינו קרן הפנסיה, תנהל בנפרד את חלקו של בן הזוג לשעבר וכאשר יגיע מועד הבשלת הזכות אזי הכספים יועברו לבן הזוג לשעבר ללא צורך בדין ודברים עם בני הזוג הנוכחי, וכל זאת מכח החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו.

חובות בגירושין

כאשר אנו מדברים על חלוקת רכוש בגירושין הנטייה היא לחשוב רק על הזכויות. אולם אם בני הזוג צברו חובות בתקופת הנישואין, הרי שכעת עם פרידתם, יש לחלק אותם ביניהם כך שכל צד יישא במחצית מהחובות.

אולם, שימו לב כי כלל זה תקף רק כל עוד מדובר בחוב משותף של בני הזוג הקשור באופן ישיר או עקיף להוצאות משק הבית שלהם, למשל חוב בגין משכנתא או הלוואה אחרת, חובות בגין ארנונה, חשמל וכיו"ב.

לעומת זאת, כאשר עסקינן בחוב אישי שאינו נוגע לחיים המשותפים של בני הזוג, למשל, חוב שיצר אחד מהצדדים בשל רומן שניהל מחוץ לנישואין, הרי שזהו חוב פרטי שלו ולכן הוא יחול רק עליו. כמובן כי כדי לפטור את הצד השני מתשלום מחצית החוב, יהיה עליו להוכיח כי מדובר בחוב אישי שלא הייתה לו כל נגיעה אליו.

עו"ד גירושין

לא ניתן להכביר בחשיבות של חלוקת הרכוש בגירושין ותוצאותיה הן קריטיות.

לסוגיה זו יש שלל היבטים, אשר עמדנו רק על מקצתם וכל מקרה טומן בחובו את המורכבויות שלו.

לעיתים, עולה מחלוקת בנוגע לפירוק השיתוף בדירת המגורים, לעיתים קיימים פערים גדולים בשכר המעלים שאלה של מוניטין ונכסי קריירה ומחלוקות בעניין אופן חלוקת זכויות הפנסיה. ישנם מצבים בהם מנסה מי מהצדדים להסתיר נכסים ולהעלים מסמכים כדי לקבל יתרון בחלוקת הרכוש והסוגיות הן עוד רבות ומגוונות.

לאור זאת, כל אחד מבני הזוג צריך להיות מיוצג על ידי עו"ד גירושין אשר ילווה אותו בתהליך זה וינקוט בכל הפעולות הדרושות כדי לשמור על זכויותיו הכלכליות בחלוקת הרכוש. בעת הצורך, יסתייע עורך הדין בבעלי מקצוע, אם לצורך חשיפת מידע ואם לצורך חוות דעת מומחה להערכת שווים של נכסים כאלו ואחרים.

רוצים לקבל ייעוץ משפטי?
יש לכם שאלה דחופה?

עוד בנושא

דילוג לתוכן