כל המידע שחשוב להכיר על מזונות אישה

אחת הזכויות הכלכליות החשובות ביותר של האישה במסגרת הליך הגירושין היא זכאותה לתשלום מזונות אישה מהבעל. שימו לב, אין המדובר על מזונות ילדים, אלא על סכום נפרד בו יחויב הבעל עד לסידור הגט בין בני הזוג. מזונות אישה כוללים את כל צרכיה, בהתאם לרמת החיים בה חיו בני הזוג בתקופת הנישואין.

מהם מזונות אישה?

במסגרת מסמך הכתובה, עליו חותם הבעל לפני החופה, הוא מתחייב לספק לאשתו את "שארה, כסותה ועונתה". חובה זו משמעותה כי על הבעל לדאוג לכל צרכי האישה, כל עוד הם נשואים וכל עוד לא מתקיימת עילה לשלילת זכאותה זו. נושא זה עולה על הפרק כאשר בני הזוג נפרדים ובעת שהאישה תלויה בבעל למחייתה. במצב זה, תהיה היא רשאית להגיש תביעה למזונות אישה ובה תבקש לחייב את הבעל בסכום חודשי של דמי מזונותיה עד אשר יינתן גט.

מה בין מזונות אישה למזונות ילדים?

לעיתים קיים בלבול בין זכאותה של אישה למזונות לבין תשלום מזונות ילדים. נדגיש, כי אלו הם שני עניינים נפרדים שאינם תלויים זה בזה. לכל אישה עומדת הזכות לתשלום מזונות מבעלה לאורך כל חיי הנישואין וזו פגה במתן הגט. לעומת זאת, את מזונות הילדים יש להסדיר עם פרידת בני הזוג, על מנת לממן את הוצאותיהם, כאשר ברוב המקרים החיוב מוטל על האב, ויעמוד ככלל עד לגיל 18 ולאחר מכאן יפחת הסכום לכשליש עד אשר יגיעו הילדים לגיל 21.

תביעת מזונות אישה

בכל מקרה שבו האישה תלויה כלכלית בבעלה והוא אינו מספק את צרכיה, היא תוכל להגיש נגדו תביעה למזונות אישה. לרוב, עניין זה עולה כאשר נוצר סכסוך בין בני הזוג ופניהם לגירושין. הסמכות לדון בסוגיה זו נתונה הן לבית הדין הרבני והן לבית המשפט לענייני משפחה, כאשר ההבדלים בין הערכאות עשויים להביא לתוצאה שונה. על כן, מומלץ להגיש את התביעה באמצעות עו"ד גירושין מנוסה, אשר יידע איזו ערכאה היא העדיפה יותר באותו המקרה ויכין תביעה מבוססת היטב המגובה בכל הראיות הרלוונטיות.

כיצד נקבע סכום המזונות?

חיוב הבעל במזונות אישה יכלול את כל הוצאותיה כפי שהיו במשך חייהם יחד. הכלל המנחה כאן הוא "עולה עימו ואינה יורדת" אשר פירושו כי האישה זכאית לדמי מזונות התואמים את רמת החיים של בני הזוג לאורך הנישואין. כך, אם זו כללה חוגים, טיפולים קוסמטיים, רכב וכיו"ב, אלו נחשבים כחלק מצרכיה של האישה, אותם על הבעל להמשיך לממן עד לגט. כמו כן, מזונות אישה כוללים גם את הצרכים הבסיסיים כגון מדור, מזון, ביגוד והנעלה, ביטוחים רפואיים ועוד. בעת קביעת סכום המזונות, נלקחת בחשבון רמת הכנסתו של הבעל ופוטנציאל ההשתכרות, כך שאם בחר בעבודה פחות רווחית כדי לצמצם את חבותו, דמי מזונות אישה ייקבעו על פי פוטנציאל השתכרותו ולא על פי שכרו בפועל.

שינוי מזונות אישה

ככל ובני הזוג לא הגיעו להסכמה בעניין זה, תוגש תביעה לביהמ"ש לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. כדאי לדעת כי גם לאחר שניתן פסק דין, כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להגיש בקשה להפחתה או הגדלה של גובה התשלום אשר נפסק. התנאי לכך הוא קיומו של שינוי מהותי בנסיבות, למשל, הרעה במצב הכלכלי של אחד מבני הזוג. היות שמדובר בפגיעה בעקרון סופיות הדיון, הבקשה לשינוי מזונות אישה חייבת להיות מבוססת היטב וכזו המצדיקה שינוי של פסק הדין שניתן בעניין.

מתי תישלל מהאישה זכותה למזונות?

ככלל, האישה תהיה זכאית לתשלום מזונות מבעלה עד למועד קבלת הגט. אולם, ישנן עילות ספציפיות אשר בהתקיימן עלולה היא לאבד את זכאותה למזונות עוד בתקופת הנישואין.  לדוגמה, כאשר בת הזוג מסרבת לקיים יחסי אישיות עם בעלה, כאשר בגדה בבן זוגה או אם עזבה את הבית שלא בשל יחס בלתי ראוי מצד הבעל. כמו כן, כאשר האישה עובדת למחייתה, אם רמת הכנסתה מעבודה מספיקה לכל הוצאותיה, הבעל לא יחויב במזונות עבורה. אולם אם הכנסתה מממנת רק חלק מצרכיה, יידרש הבעל להשלים את סכום ההוצאות.

מזונות אישה ידועה בציבור

ידועה בציבור אינה נשואה לבן הזוג ולכן, לא תהיה זכאית למזונות אישה מדין תורה. יחד עם זאת, לאורך השנים הכירו בתי המשפט לענייני משפחה בזכותה של ידועה בציבור, במקרים מסוימים, למזונות אישה. תשלום זה נקרא "מזונות משקמים" והאישה תהיה זכאית לו רק אם הייתה תלויה לפרנסתה בבן זוגה לאורך הקשר. בהתאם לנסיבות העניין כגון היקף התלות בבן הזוג ומשכו של הקשר, יכול וייפסק לבת הזוג פיצוי חד פעמי או תשלומים חודשיים לפרק זמן מסוים, עד אשר תשתקם כלכלית ותוכל להתפרנס בכוחות עצמה.

חשיבות הייצוג המשפטי

לתשלום מזונות אישה משמעות כלכלית גדולה עבור שני בני הזוג והוא יכול בין רגע לשנות את מצבם הכספי ואורח חייהם למשך תקופה ארוכה. לכן, בין אם את מעוניינת להגיש תביעת מזונות אישה ובין אם הוגשה נגדך תביעה זו, שניכם זקוקים לייצוג משפטי של עו"ד גירושין אשר יגן על האינטרסים והזכויות שלכם בצורה הטובה ביותר. עוד נציין, כי מזונות אישה הוא נדבך אחד מתוך מכלול שלם של השלכות כלכליות נרחבות בעקבות הגירושין. על כן, חשיבותו של הליווי המשפטי אינו מצטמצם רק לסוגיה זו, אלא הוא חל על ההליך המשפטי כולו במטרה להגיע לתוצאה המשפטית האופטימאלית בכל ענייני הגירושין.

רוצים לקבל ייעוץ משפטי?
יש לכם שאלה דחופה?

עוד בנושא

דילוג לתוכן