פירוק שיתוף בדירת המגורים

במסגרתו של הליך הגירושין, עומדות בפני בני הזוג סוגיות רכושיות שונות אשר עליהם להסדיר.

העיקרית שבהן היא פירוק שיתוף בדירת המגורים. במקרים רבים, ישנה מחלוקת בין הצדדים בעניין זה המתגלגלת למאבק משפטי המעכב את יתר חלוקת הרכוש ומאריך את הגירושין.  ליווי משפטי מקצועי של עו"ד גירושין יסייע לבני הזוג להגיע להסכמות בסוגיה ולטפל בכל חלוקת הנכסים בצורה הטובה ביותר עבורם.

מהו פירוק שיתוף?

כאשר נוצרת שותפות במקרקעין, לכל אחד מן השותפים עומדת הזכות לדרוש את פירוקה של השותפות בכל עת. זהו הליך פירוק שיתוף, אותו ניתן לבצע במספר דרכים כאשר לרוב יהיה זה באמצעות מכירת הנכס וחלוקת הרווח בין הצדדים. ישנן סיטואציות שונות בהן עולה הרצון או הצורך לפרק שותפות במקרקעין, למשל, בעת גירושין. לא מעט זוגות רוכשים דירה במהלך תקופת הנישואין שלהם וכאשר הם מחליטים להתגרש, יהיה צורך לערוך פירוק שיתוף בדירת המגורים כחלק מהפרדת הנכסים המתבצעת בעקבות הפרידה.

לא אחת מוגשת לבית המשפט תביעה לפירוק שיתוף משום שאין הסכמה של כל השותפים לפירוקה של השותפות. אולם, ככלל, לביהמ"ש אין שיקול דעת בעניין זה היות שלכל שותף יש זכות קניינית לדרוש את פירוקה של השותפות בכל זמן וללא תלות בהסכמתם של השותפים האחרים לפירוק. התערבותו של בית המשפט אפוא תבוא לידי ביטוי רק כאשר המחלוקת בין השותפים נוגעת לאופן הפירוק. כך גם כאשר עסקינן בפירוק שיתוף בדירת מגורים של בני זוג. משהוגשה תביעה, ביהמ"ש יורה על מכירת הדירה ורווחי המכירה יחולקו בין הצדדים. אולם, במקרה של בני זוג, לביהמ"ש נתונה הסמכות לעכב את ההליך מן הסיבה כי קיימים אינטרסים נוספים שיש לאזן בינם לבין הזכות לפירוק שיתוף, כפי שנסביר להלן.

פירוק שיתוף בדירת המגורים

אין כמעט זוג בישראל שלא שואף לרכוש דירה אשר תהווה עבורו מקור לביטחון כלכלי ובית לגדל בו את המשפחה. אולם, מה שהיה צעד משמח מאוד כאשר בני הזוג היו נשואים באושר הופך לעיתים קרובות לשדה קרב בעת גירושין כאשר יש צורך לבצע פירוק שיתוף בדירת המגורים. לא תמיד בני הזוג תמימי דעים בעניין זה ואם הם לא מצליחים ליישב את המחלוקת בהסכמה, תוגש תביעה לביהמ"ש. כאמור לעיל, פירוק השיתוף יתבצע גם אם אחד הצדדים מתנגד לו, אולם, ביהמ"ש לענייני משפחה יכול שיעכב את מתן הצו לפירוק שיתוף בדירה בנסיבות מסוימות.

כך למשל, כאשר יתר הסוגיות הרכושיות בין הצדדים טרם הוסדרו. הרציונל שבכך הוא למנוע פתח עבור מי מהצדדים לקפח את האחר בחלוקת יתר הנכסים. דוגמה נוספת היא כאשר יש לבני הזוג ילדים קטינים. אז, ביהמ"ש לא יאפשר את מכירת הדירה עד אשר הוכח לו כי נמצא לילדים מקום מגורים חלופי ראוי. כמו כן, כאשר הוגשה בקשה למתן צו למדור ספציפי לבית הדין הרבני, ביהמ"ש לענייני משפחה לא ייתן צו לפירוק שיתוף כל עוד בית הדין הרבני לא נתן הכרעתו.

צו למדור ספציפי

זהו תרחיש נפוץ למדי. במסגרתו, הבעל מגיש לביהמ"ש לענייני משפחה תביעה לפירוק שיתוף במטרה כי זה ייתן צו למכירת הדירה. מנגד, האישה מגישה לבית הדין הרבני בקשה למתן צו למדור ספציפי במסגרת בקשה לשלום בית או למזונות. עניינו של צו זה הוא רצון האישה להמשיך להתגורר בדירתם של בני הזוג, זכות הנתונה לה כחלק מזכאותה למזונות אישה מהבעל. אולם אם צו זה יינתן לה, הרי שהוא ימנע את מכירת הדירה. יש לנו אפוא שתי ערכאות שונות, ביהמ"ש לענייני משפחה מחד ובית הדין הרבני מאידך הדנים בסעדים שונים אמנם, אך הסותרים זה את זה משום שיש להם השלכות על אותו עניין.

במצב זה, ביהמ"ש לענייני משפחה יפעל על פי עקרון כיבוד הערכאות. כלומר, כל עוד טרם פסק ביה"ד הרבני בשאלת המדור הספציפי, ביהמ"ש לא ייתן צו לפירוק שיתוף. אם ניתן הצו למדור ספציפי, לא יורה ביהמ"ש על מכירת הדירה עד אשר תוקפו של הצו שנתן ביה"ד הרבני יפוג. בסיטואציה מורכבת שכזו צפויים להיווצר בעיות ועיכובים אשר יפגעו באינטרסים הכלכליים של בני הזוג ויחריפו את המתח ביניהם. לכן, כדאי לעשות כל שניתן כדי להגיע להסכמה בעניין פירוק השיתוף בדירת המגורים ולחסוך לשני הצדדים את מפח הנפש והעלויות הכספיות שבניהול מאבק משפטי זה כנגד זו, ורק במידה ואין ברירה אחרת, ועל מנת להגן על  זכויותיו של הלקוח, אזי יש לפעול בדרך האמורה לעיל.

ליווי של עו"ד גירושין

פירוק שיתוף בדירת המגורים של בני זוג הוא צעד בעל משמעות כלכלית עצומה עבורם ולכן הוא מעורר לא פעם מחלוקת. זו, יכולה להשפיע על הסדרת יתר ענייני הרכוש ולהכביד על הליך הגירושין כולו, על כל המשמעויות שבכך. אחת הדוגמאות למורכבות אפשרית של הליך פירוק שיתוף היא כאשר מוגשת בקשה למדור ספציפי. אז, מעורבות במקביל בהליך שתי ערכאות שונות והסיכוי לסיבוכים משפטיים גדל.

על כן, יש חשיבות רבה לקבלת ייצוג משפטי של עו"ד גירושין מקצועי ומנוסה. אם ישנן אי הסכמות בין הצדדים, יפעל לגשר עליהם ולהביא לחלוקה הוגנת ויעילה של כלל הנכסים שבבעלותם ללא מאבק משפטי. כמו כן, אם אין מנוס מניהול תביעה לפירוק שיתוף, ידאג עורך הדין לזכויות הלקוח באופן המיטבי מול הערכאות השיפוטיות.

רוצים לקבל ייעוץ משפטי?
יש לכם שאלה דחופה?

עוד בנושא

דילוג לתוכן